Помош за малата Ана

Помош за малата Ана

23/10/2017

На малата Ана од Битола, која боледува од церебрална атаксија, за вториот третман со матични клетки во Русија.

Можете да помогнете во лекувањето на малата Ана со донирање на 100 денари со повик на телефонсите броеви

070/143-133 (T-Mobile)

075/143471 (ONE i VIP) 

или на жиро-сметка 500800016612498, Стопанска банка АД Битола.

Ви благодариме!

Слични вести